Hulp bij taal voor laag geletterden / anderstaligen

Taal is de basis om te participeren in onze samenleving. Daarom bieden vrijwilligers van de  Kledingbank  “hulp bij taal” aan laaggeletterden en anderstaligen. De taalvrijwilligers van onze Kledingbank begeleiden de cursisten op hun eigen niveau.

Wilt u graag hulp bij het beter Nederlands leren spreken of lezen?
Dan kunt u zich telefonisch aanmelden via 06-28769081.

Stichting Kledingbank Laarbeek werkt hiermee samen binnen het Taalhuis Laarbeek. Het Taalhuis zorgt voor de intake van deelnemers , begeleiding van de deelnemers en deskundigheidsbevordering en begeleiding van onze vrijwilligers.

Overige activiteiten

De 9 maanden Box. Heeft u een verwijsbrief én bent u zwanger dan bieden wij u een 9 maanden box aan. Een box gevuld met handige spullen om de zwangerschap en eerste maanden goed door te komen.

Solliciteren met de juiste kleding

Kledingbank Laarbeek voorziet werkzoekenden van representatieve kleding om succesvol te kunnen solliciteren. Dit geldt ook voor sollicitatiegesprekken voor vrijwilligerswerk.
U kunt een afspraak maken of tijdens de openingsuren van de kledingbank met de uitnodiging voor het sollicitatiegesprek en met verwijsbrief of bewijs van een minimum inkomen een set kleding uitzoeken.
Heeft u de baan gekregen dan kunt u een tweede set kleding uitkiezen, zodat u tot ontvangst van uw eerste salaris extra kleding heeft.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Hanny Gijsberts 06-26128089.